ARTICLES

 

HOME   CV   BOOKS   MEDIA

 

 

 1. "Ευθανασία: Ένα Ηθικό Δίλημμα", Μ’ ενδιαφέρει 43 (2005): 72-78.

 2. "Άμβλωση σε Πρώιμο Στάδιο και Ηθική Αξιολόγηση", Μ’ ενδιαφέρει 46 (2005): 72-78.

 3. "Η Ιατρική Ηθική απέναντι στον Πάσχοντα: Η Ηθική Αξία του Ασθενούς, Καθήκοντα και Υποχρεώσεις του Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού", Μ’ ενδιαφέρει 44 (2005): 78-82.

 4. "Η Ολισθηρή Πλαγιά Αντιμέτωπη με τον Εαυτό της", Ηθική 2 (2006): 26-40.

 5. "Ενεργητική και Παθητική Ευθανασία", Μ' ενδιαφέρει 47 (2006): 82-85.

 6. Δωρεά Οργάνων – Πράξη Ηθικής Ελευθερίας", Μ’ ενδιαφέρει 48 (2006): 59-64.

 7. Το Καθήκον του Ιατρού στην Αλήθεια…", Μ’ ενδιαφέρει 50 (2006): 55-58.

 8. Ευθανασία και Βιοηθική", στο Αποτελέσματα Σεμιναρίου Νοσηλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας, 21-32 (Αθήνα: Εκδόσεις της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, 2006).

 9. "Ευθανασία και Ευγονική: Το Λυκόφως της Ηθικής", Το Βήμα, Βήμα Ιδεών, τ. 2, Ιούνιος 2007, 23.

 10. "The Mainframe for an Adequate and Effective Environmental Ethics", Skepsis, A Journal for Philosophy and Inter-disciplinary Research, Vol. XIX/ii (2008): 282-292 [Berlin: Akademia Verlag].

 11. "Η Οικολογική Ηθική ως Παράμετρος και Προϋπόθεση Οικονομικής Δραστηριότητας", στο Ηθική των Επιχειρήσεων, επιμέλεια Σ. Α. Αντωνίου, τ. 2, 301-316 (Αθήνα–Κομοτηνή: Αντ. Σάκκουλας, 2008).

 12. "Ενεργητική και Παθητική Ευθανασία: Υπάρχει Ηθική Διαφοροποίηση;", Φιλοσοφία και Παιδεία 47-48 (2008): 23-26.

 13. "Περιβαλλοντική Ηθική και Σύγχρονη Φιλοσοφική Διανόηση", στο Σύγχρονα Ηθικά Προβλήματα - Πρακτικά Ημερίδας, 51-57 (Καλαμάτα: Έλυτρον, 2008).

 14. "Notions of the Stoic Value Theory in Contemporary Debates: Euthanasia and Assisted Suicide",  Zbornik Matice Srpske za Klasicne Studije 11 (2009): 213-221.

 15. "Ευθανασία: Ηθικοί Προβληματισμοί", στο Ηθική και Πολιτική, επιμέλεια Α. Μάνος, 74-83 (Αθήνα: Δαρδανός, 2009).

 16. "Supernatural Will and Organic Unity in Process: From Spinoza’s Naturalistic Pantheism to Arne Naess’ New Age Ecosophy T and Environmental Ethics", in Studies on Supernaturalism, edited by George Arabatzis, 173-193 (Berlin GmbH: Logos Verlag, 2009).

 17. "Μπορεί να Υπάρξει Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα Χωρίς Περιβαλλοντική Στόχευση;", CSR Review 6 (2009): 26-27.

 18. "Μεταξύ Ανθρωποκεντρικής και Οικοκεντρικής Ηθικής: Τα Δικαιώματα των Ζώων", στο Άνθρωποι – Ζώα – Φύση, 51-77 (Αθήνα: Αειφορία, 2009).

 19. "Ο Παρανοϊκός Ιός", Made in Creta, 21 Οκτωβρίου 2012.

 20. "Βαθιά Οικολογία: ο Εναγκαλισμός Οικολογικής Ηθικής και Παγκοσμίωσης", στο Παγκοσμίωση και Δημοκρατία, επιμέλεια Α. Μάνος, 67-75 (Αθήνα: Δαρδανός, 2010).

 21. "Should the Baby Live? Abortion and Infanticide: When Ontology Overlaps Ethics and Peter Singer Echoes the Stoics",  in Ancient Culture, European and Serbian Heritage, Series: “Antiquity and modern world” (Novi Sad: Scientific Publications of the Serbian Society for Ancient Studies, 2010), v. IV, 396-407.

 22. "Ο Αναίσθητος Βιολιστής, ο Καλός Σαμαρείτης και η Αρχή της Ηθικής Συμμετρίας: Η Judith Jarvis Thomson και ο Peter Singer υπέρ των Αμβλώσεων", Παιδαγωγικός Λόγος 16.1 (2010): 163-178.

 23. "Οικοφασισμός: Η Περίπτωση του Kaarlo Pentti Linkola", στο Περιβάλλον, Κοινωνία, Ηθική, επιμέλεια Ε. Παπανικολάου, 74-96 (Αθήνα: Αειφορία, 2010).

 24. "Epictetus’ Smoky Chamber: A Study on Rational Suicide as a Moral Choice", in Antika i sevremeni svet: Religija i kultura [Antiquity and Modern World: Religion and Culture], edited by Ksenija Maricki Gadjanski, 279-292 (Belgrade: The Serbian Society for Ancient Studies, 2011).

 25. "Ο Νέος Εφιάλτης του Σολομώντος: Παρένθετη Μητρότητα και Βιοηθική", στο Άνθρωπος και Τεχνολογία: Η Παγκόσμια Πολιτική και Οικονομική Κρίση, επιμέλεια Α. Μάνος, 85-94 (Αθήνα: Δαρδανός, 2011).

 26. "Δικαιώματα των Ζώων: Υπάρχει Κάτι Τέτοιο;", στο Περί ζώων… Με λογική και συναίσθημα, επιμέλεια Α. Λυδάκη και Γ. Μπασκόζος, 295-300 (Αθήνα: Ψυχογιός, 2011).

 27. "O  Arne Naess, ο Murray Bookchin και η Περιβαλλοντική Κρίση, η Οποία στην Ουσία Είναι Ηθική", στο Πολιτικές Προστασίας του Περιβάλλοντος, επιμέλεια Ευ. Μανωλάς και Στ. Ταμπάκης, 27-36 (Ορεστιάδα: Εκδόσεις του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 2011).

 28. "A Cool Hand on my Feverish Forehead, an even Better Samaritan and the Ethics of Abortion", Philosophy Study 2/2 (2012): 115-123.

 29. "Μια Άγρια Πράσινη Φλόγα, ο Aldo Leopold και η Ηθική της Γης", στο Περιβαλλοντική Ηθική: Προκλήσεις και Προοπτικές για τον 21ο αιώνα, επιμέλεια Ευ. Πρωτοπαπαδάκης και Ευ. Μανωλάς, 127-141 (Ορεστιάδα: Εκδόσεις του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 2012).

 30. "Introduction to Animal Ethics", in Animal Ethics: Past and Present Perspectives, edited by E. D. Protopapadakis, 15-28 (Berlin: Logos Verlag, 2012).

 31. "Animal Rights, or just Human Wrongs", in Animal Ethics: Past and Present Perspectives, edited by E. D. Protopapadakis, 279-291 (Berlin: Logos Verlag, 2012).

 32. "The Stoic Notion of Cosmic Sympathy in Contemporary Environmental Ethics", in Antiquity, Modern World and Reception of Ancient Culture, 290-305 (Belgrade: The Serbian Society for Ancient Studies, 2012).

 33. "Le Principe Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege, les Crimes Extra Ordinem et l’Ethique du Droit", in Byzantinische Versuchungen - Internationale Zeitschrift fur Byzantinistik, edited by W. E. Kaegi Jr., 143-158, band XXXI (Amsterdam: Verlag Adolf M. Hakkert, 2013).

 34. "Climate Change: A Challenge for Ethics", in English Through Climate Change, edited by Walter Leal Filho and Evangelos Manolas, 167-178 (Orestiada: Democritus University of Thrace, 2012).

 35. "Το Παράδοξο του Κακού και ο Spinoza", στο Ποίηση-Φιλοσοφία-Ψυχιατρική: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Μάριο Μαρκίδη, επιμέλεια Κ. Σολδάτος, Στ. Ροζάνης, Γρ. Βασλαματζής και Θ. Πελεγρίνης, 145-160 (Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2013).

 36. "Το Δικαίωμα του Ανθρώπου στο Περιβάλλον, η Διαγενεακή Δικαιοσύνη και ο Immanuel Kant", στο Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική: Αναμετρήσεις με το Μέλλον, επιμέλεια Ευ. Μανωλάς, Ευ. Πρωτοπαπαδάκης, Γ. Τσαντόπουλος, 181-190 (Ορεστιάδα: Εκδόσεις του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 2013).

 37. "Κλωνοποίηση και το Δικαίωμα στο Ανοικτό Μέλλον", στο Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική: Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Προοπτικές του Μέλλοντος, επιμέλεια Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη και Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, 327-334 (Αθήνα: Broken Hill Publishers, 2013).

 38. "Clones, Prototypes and the Right to Uniqueness", Agrafa: Journal of Philosophy of Psychoanalysis 2 (2013): 40-46.

 39. "From Conceivability to Existence and then to Ethics: Parmenides' Being, Anselm's God and Spinoza's Rejection of Evil", in Journal of Classical Studies MS 15 (2013): 149-156.

 40. "Κερδοσκοπία, Συστημικές Κρίσεις και Ηθική", στο Εξουσία και Δημοκρατία, επιμέλεια Α. Μάνος και Ευ. Πρωτοπαπαδάκης, 57-63 (Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Ηθικής, 2014).

 41. "Ο Άνθρωπος που Έχτιζε Γέφυρες", The Books' Journal 44 (2014): 80-85.

 42. "Izmedu cinjenja i propustanja: etika aktivne i pasivne eutanazije", in Primenjena Etika, edited by Duska Franetta and Evangelos Protopapadakis, 183-199 (Novi Sad: Mediterran Publishing, 2014).

 43. "Primenjena etika – kratak pregled", in Primenjena Etika, edited by Duska Franetta and Evangelos Protopapadakis, 11-21 (Novi Sad: Mediterran Publishing, 2014).

 44. "Das Ratzel des Bosen", in Ommasin Allois: Festschrift fur Professor Ioannis E. Theodoropoulos zum 65. Geburtstag, edited by M. Stork and V. Pantazis, 71-85 (Essen: Oldib, 2014).

 45. "Γενετική Μηχανική, Γονιδιακή Δεξαμενή και Ολισθηρή Παγιά", Δια-ΛΟΓΟΣ 4 (2014): 145-164.

 46. "Environmental Ethics and Linkola's Ecofascism: An Ethics Beyond Humanism", Frontiers of Philosophy in China 9.4 (2014): 586-601. DOI: 10.3868/s030-003-014-0048-3.

 47. "Οι Θεραπείες Placebo και το Ιατρικό Καθήκον", στο Βιοηθικοί Προβληματισμοί, επιμέλεια Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη και Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, 249-270 (Αθήνα: Παπαζήσης, 2014).

 48. "Why Letting Die instead of Killing? Choosing Active Euthanasia on Moral Grounds", in Proceedings of the 23rd World Congress of Philosophy (Athens: Greek Philosophical Society, 2014), forthcoming.

 49. "Η Ευθανασία και το Θανάσιμον Φάρμακον: Ξαναδιαβάζοντας τον Όρκο του Ιπποκράτους", στο Εισαγωγή στη Βιοηθική: Ιστορικές και Συστηματικές Προσεγγίσεις, επιμέλεια Σ. Δεληβογιατζής και Ε. Καλοκαιρινού, 57-74 (Θεσσαλονίκη: Σύγχρονη Παιδεία, 2014).

 50. "Σχέση Δικαίου και Ηθικής στο Πεδίο των Βιοϊατρικών Εξελίξεων", Δια-ΛΟΓΟΣ 5 (2015): 263-272.

 51. "Death is Nothing to Us: A Critical Analysis of the Epicurean Views Concerning the Dread of Death", in Antiquity and Modern World: Interpretations of Antiquity, edited by Ksenija Maricki Gadjanski, 316-323 (Belgrade: The Serbian Society for Ancient Studies, 2014).

 52. "Γενετικώς Τροποποιημένες Καλλιέργειες και Ηθική: Μια Συνεπειοκρατική Προσεγγιση", στο Περιβαλλοντική Πολιτική: Θεωρία και Πράξη. Τόμος προς τιμήν του Αλκιβιάδη Δερβιτσιώτη, επιμέλεια Ευάγγελος Μανωλάς, 290-302 (Ορεστιάδα: Εκδόσεις του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 2015).

 53. "Η Ευθανασία και το Διακύβευμα της Αυτονομίας", στο Βιοηθικοί Προβληματισμοί ΙΙ, επιμέλεια Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη και Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, 77-97 (Αθήνα: Παπαζήσης, 2015).

 54. "Επικούρειες Απόψεις περί Ευθανασίας", στο Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συμποσίου Επικούρειας Φιλοσοφίας, επιμέλεια Χ. Γιαπιντζάκης, 238-247 (Αθήνα: Εκδόσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας "Κήπος", 2014).

 55. "Η Κλιματική Αλλαγή, η Θεωρία των Παιγνίων και η Προοπτική του Μοναχικού Καβαλάρη", στο Κλιματική Αλλαγή: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις, επιμέλεια Ευ. Μανωλάς και Ευ. Πρωτοπαπαδάκης, 16-22 (Ορεστιάδα: Εκδόσεις του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 2015).

 56. "Earth as a Life-Raft and Ethics as the Raft's Axe", in From Humanism to Meta-, Post- and Transhumanism?, edited by Irina Deretic and Stefan Lorenz Sorgner, 227-242 (Frankfurt am Maine: Peter Lang, 2016).

 57. "Προσωπικά Δεδομένα: Μια Ηθική Προσέγγιση", στο Προσωπικά Δεδομένα: Ανάλυση - Σχόλια - Εφαρμογή, επιμέλεια Λεωνίδας Κοτσαλής, 445-456 (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2016).

 58. "In Defense of Pharmaceutically Enhancing Human Morality", Current Therapeutic Research 84 (2017): ...-... (forthcoming), DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.curtheres.2017.01.004

 

 

 

 

Hit Counter